Czym się zajmujemyKomputerowe badanie wady refrakcji


 • autorefraktometr komputerowy dla dzieci starszych i dorosłych;

 • autorefraktometr komputerowy ręczny firmy Righton Retinomax 3, umożliwiający badanie niemowląt i małych dzieci;

 • autokeratometr komputerowy ręczny firmy Righton, umożliwiający badanie krzywizny rogówki również u niemowląt i małych dzieci.

Badanie okulistyczne wcześniaków, noworodków oraz dzieci niewspółpracujących


 • badanie struktur przedniego odcinka oka ręczną lampą szczelinową;

 • skiaskopia (orientacyjna ocena wady refrakcji);

 • badanie z użyciem stereoskopowego wziernika pośredniego Fison’a umożliwiające ocenę siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego u najmłodszych;

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego przy użyciu ręcznego tonometru impresyjnego Icare Pro.

Diagnostyka i leczenie krótkowzroczności


 • komputerowa ocena wady wzroku u dzieci i dorosłych;

 • badanie obwodu siatkówki;

 • pomiar długości osiowej gałki ocznej;

 • dobór korekcji okularowej u dzieci i dorosłych.

Badanie dna oka u dzieci i dorosłych


 • badanie stereoskopowe w lampie szczelinowej z użyciem soczewki Volka;

 • badanie stereoskopowe z użyciem wziernika pośredniego Fison’a;

 • badanie z użyciem wziernika bezpośredniego.

Diagnostyka i leczenie jaskry u dzieci i dorosłych:
  Pomiar ciśnienia śródgałkowego

  Tonometr bezkontaktowy dokonuje pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka w łatwy, w pełni zautomatyzowany i komfortowy sposób, za pomocą podmuchu powietrza. Strumień powietrza jest regulowany, co minimalizuje dyskomfort pacjenta. Podczas pomiaru aparatura nie dotyka oka. Nie ma także potrzeby stosowania do oka środków znieczulających. U bardziej wrażliwych pacjentów, silny podmuch powietrza i rozprysk filmu łzowego, powoduje nieznaczny ból o różnym czasie trwania.

  Tonometr kontaktowy dokonuje pomiaru ciśnienia śródgałkowego w sposób dotykowy poprzez spłaszczenie powierzchni gałki ocznej przez stopkę aparatu. Badanie wymaga podania kropli znieczulających, dzięki którym nie występuje poczucie bólu.

  Tonometr impresyjny Icare Pro elektroniczny tonometr indukcyjny dokonuje pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego w każdej pozycji (również leżącej). Metoda jego działania opiera się na nowatorskiej, opatentowanej, bazującej na indukcji metodzie odbicia pozwalającej na dokładne i szybkie mierzenie ciśnienia wewnątrzgłakowego bez potrzeby stosowania znieczulenia.  Pachymetria

  Pomiar centralnej grubości rogówki za pomocą pachymetru akustycznego. Badanie to jest badaniem kontaktowym, w którym sonda pomiarowa dotyka powierzchni gałki ocznej. Badanie szczególnie przydatne podczas diagnostyki jaskry oraz w diagnostyce chorób przebiegających ze ścieńczeniem rogówki, a także podczas planowania zabiegów laserowej korekcji wad wzroku.  Badanie pola widzenia


 • perymetr statyczny firmy Oculus;

 • perymetr kinetyczny. • Gonioskopia


 • ocena kąta przesączania gałki ocznej przy użyciu gonioskopu Zeissa. • Biometria


 • pomiar długości osiowej gałki ocznej metodą ultradźwiękową w projekcji A.

Diagnostyka i leczenie zeza u dzieci


 • ocena widzenia na skali logarytmicznej do dali i bliży;

 • ocena widzenia z użyciem tablic logarytmicznych, tablic Lei (wyświetlacz LED);

 • pomiar kąta zeza za pomocą synoptoforu oraz w wolnej przestrzeni za pomocą listew pryzmatycznych;

 • badanie zeza ukrytego za pomocą krzyża Maddoxa;

 • badanie zaburzeń akomodacji i konwergencji;

 • pryzmatyczna próba na podwójne widzenie;

 • kwalifikacja do leczenia operacyjnego.

Ocena stopnia obuocznego widzenia


 • badanie jednoczesnej percepcji, fuzjii stereoskopii na synoptoforze za pomocą testu Bagoliniego próby filtrowej oraz testu Worth’a do dali i bliży;

 • badanie widzenia stereoskopowego (w trójwymiarze - 3D) badane za pomocą testu Motyla oraz testu TNO.

Dobór szkieł pryzmatycznych


 • w zezach towarzyszących, zezie porażennym, w przypadku podwójnego widzenia.

Leczenie niedowidzenia u dzieci


 • leczenie niedowidzenia wg standardów Amerykańskiej grupy PEDIG.

Kwalifikacja do operacyjnego leczenia zeza, oczopląsu, zaćmy oraz zabiegów przeciwjaskrowych u dzieci


Badanie USG gałek ocznych

Badanie USG w prezentacji B pozwala na zobrazowanie struktur gałki ocznej i oczodołu przy użyciu fali ultradźwięków. Ultrasonografia jest nieinwazyjną metodą obrazowania i wykrywania zmian patologicznych bez potrzeby podawania środków kontrastowych. Badanie odbywa się w pozycji leżącej. Głowica aparatu podczas badania dotyka powieki badanego oka. Badanie jest całkowicie bezbolesne.

Badanie widzenia barw


Diagnostyka i leczenie zespołu suchego oka


 • badanie w lampie szczelinowej;

 • test Schirmera;

 • test BUT;

 • barwienie fluoresceiną.

Ćwiczenia ortoptyczne